5 Days

Downstream Siem Reap - Phnom Penh

Siem Reap → Tonle Sap → Kampong Chhnang → Kampong Cham → Phnom Penh